ThetaHealing Meditasyon İle Tedavi

ThetaHealing Meditasyon İle Tedavi

En güçlü enerji-şifa tekniklerinden biri olan ThetaHealing®, Theta beyin dalgasını kullanarak fiziksel, psikolojik ve ruhsal şifa yarattığına inandığımız bir meditasyon sürecidir. Saf bir Theta zihin halindeyken, odaklanmış dua yoluyla Her Şeyin Yaratıcısına bağlanabiliyoruz.

Fiziksel şifayı nasıl yaratacağımızı, ruhsal olarak nasıl ilerleyeceğimizi ve aydınlanmaya giden yolu nasıl bulacağımızı Her Şeyin Yaratıcısı aracılığıyla öğrendik. ThetaHealing® doğdu ve bacağının kendiliğinden iyileştiğine inandığı şeyle Vianna‘ya doğruluğunu kanıtladı.

ThetaHealing Meditasyon İle Tedavi

Hepimizin ThetaHealing® gibi bir şeyi öğrenmek için farklı motivasyonları vardır. Bazı insanlar bilgi arayışında, bazıları sadece meraklı ve bazıları da daha az fedakâr güdülere sahip. Ancak bunu öğrenen insanların çoğunun kalbi temizdir ve zihinlerinde uykuda yatan yeteneklerini genişletmek isterler. ThetaHealing® bunu yapmak, insanlara ruhsal farkındalık yoluyla psişik yeteneklerini nasıl kullanacaklarını öğretmek için tasarlanmıştır.

Varoluş Düzlemleri bize yaratılışın fiziksel ve ruhsal düzeylerde nasıl ve neden işlediğini ve zihinsel, ruhsal, psişik, fiziksel ve duygusal olarak varlığımızın tüm düzeylerinde bizimle nasıl ilişkili olduğunu anlamamız için kavramsal bir çerçeve sunar. Varoluş Düzlemlerini anlamak önemlidir çünkü ThetaHealing® sanatının kesin felsefi rehberidir.

ThetaHealing tekniği Varoluşun Yedi Düzlemi olduğuna inanır. Bunlar, bu evrenin ve ötesinin farklı boyutlarını tanımlayan kozmosun görünen ve görünmeyen güçleridir. Bunlar o kadar geniştir ki insan zihninin bunları kavrayabilmesi için soyut durumda olması gerekir. Zihnin Teta Hali bu açıklanamaz güçleri Tüm Olanların Yaratıcısı aracılığıyla tüm görkemleriyle algılamamızı sağlar.

Düzlemlerin her birinin kendine özgü bir enerjisi vardır ve bu enerji en iyi şekilde titreşim olarak tanımlanır. Titreşimin frekansı, düzlemleri birbirinden ve düzlemlerin ruhsal ve fiziksel sakinlerini de birbirinden farklı kılan şeydir. Titreşimin frekansı ne kadar yüksekse, atomlar o kadar hızlı hareket eder. Bu titreşimler tüm biçimleriyle yaşamın özüdür.