NLP Kimler Tarafından Uygulanır

NLP Kimler Tarafından Uygulanır?

NLP Practitioner ve Master Practitioner eğitimi almış ve sertifika sahibi uzmanlar tarafından profesyonel bir şekilde uygulamaktadır. NLP, daha iyi bir iletişim kurma, daha başarılı olma, daha verimli olma konularında insanlarla yardımcı olan bilim dalıdır. Denenmiş ve başarıyla uygulanmış teknikler sayesinde insanı sınırlayan düşünce ve davranışlar çok kısa bir süre içinde değiştirilebilir.

NLP Uygulama Alanları | NLP Kimler Tarafından Uygulanır?

Eğitim ve öğretim: Sınav kaygısı ve öğrenim engellerinden kurtulma, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma, stresi yönetebilme, özsaygı ve özgüveni geliştirme, hızlı öğrenme, yeni dil öğrenme gibi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor: Hedef ve motivasyon oluşturma, konsantrasyonu artırma, beslenme alışkanlıklarını düzenleme ve değiştirme, sigara, alkol tarzı bağımlılıklardan kurtulma gibi.

İş hayatı: Hedef ve başarı stratejileri oluşturma, stres ve kaygı duygularını iyileştirme, liderlik becerilerini arttırma, satış, pazarlama ve ikna stratejileri oluşturma, güçlü iletişim sağlama gibi.

Kişisel gelişim: Davranış ve alışkanlıkların değişimi, yeni davranışların kazanılması, öfke, duygu ve heyecan kontrolü, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, motivasyon gibi.

Psikoterapi: Sosyal korkular, panik atak, stres ve öfke kontrolü, beslenme bozuklukları, cinsel sorunlar ve kaygı bozuklukları, davranış değiştirme, depresyon ile mücadele, sigara, alkol, kumar türü bağımlılıkların giderilmesi gibi.

Bunların dışında NLP SiyasetHamilelik ve Çocuk YetiştirmeYaratıcılık ve SanatKoçluk uygulamalarında da kullanılmaktadır.

Kimlere Uygulanır? NLP Kimler Tarafından Uygulanır?

NLP; yetişkin olan ve sağlıklı düşünebilen, değişime açık ve yaşamdan ne istediğini bilen herkese uygulanabilir. Fakat özellikle öğrenci koçluğu kapsamında çocuklara uygulanacak olan NLP tekniklerinin tecrübeli ve dikkatli personel tarafından uygulanması önemlidir. Ayrıca NLP uygulaması sırasında dramatik sonuçlar doğurmaması için kişinin geçmişinde yaşadığı ruhsal travmalara dikkat edilmelidir.

NLP başka hangi kavramlar altında tanımlanır?

  1. Nöro Linguistik Programlama
  2. Sinir Dil Programlama
  3. Beyin Dili Programlama
  4. Nöro Asosiyatif Şartlanma Bilimi
  5. Nöro Lenguistik Program
  6. NAC

Ülkemizde NLP

Türkiye’de NLP uzmanı olduğunu ifade eden insanların dil konusu üzerindeki eksik bilgileri, bu şahısların önemli hatalar yapmasına neden olmakta ve aktardığı bilgiler doğru olsa bile istenen sonuç ortaya çıkmamaktadır. Dil konusunda uzman olan kişinin dili Gramatik, Pragmatik, Semantik açılardan inceleyebilir olması gerekmektedir. Ülkemizde NLP uzmanı çok az denebilecek kadardır. Farkındalık Hipnozu, Duygusal Kekemelik, Değişime Direnç, İstenmeyen ve benzeri kavramları bilmeyen kişiler uzman olarak nitelendirilemez.