NLP Faydaları Nelerdir?

NLP Faydaları Nelerdir?

Bir teknik olan NLP, insanların özelde olaylara, genelde ise hayata bakış açılarını değiştirmeyi çabalayan bir modellemedir. NLP duyu organlarından alınan bilgilerin, beyne ulaştırılan bilgilerden ibaret olduğunu reddeder ve NLP teknikleri kullanarak var olan durumların daha iyi analiz edilmesinin mümkün olduğunu iddia eder. NLP, birçok alanda uygulanan bir yöntemdir. Özellikle eğitimde, iş dünyasında, kişisel gelişimde ve terapide tercih edilir.

Eğitimde NLP teknikleri kullanıldığında öğrenme hızlanır, öğrenilen bilgiler kalıcı hale gelir. İş dünyasında kullanıldığında bilgi aktarımı ve deneyim kolaylaşır. Kişisel gelişim alanında kullanıldığında ise, alışkanlıklar çok daha kolay değişir, bireyler özgüven kazanırlar. Terapi alanında kullanılan NLP ise panik atak ve depresyon gibi hastalıkların tedavi edilmesini sağlar.

NLP Faydaları Nelerdir?

  • NLP, sizi hedefinize ulaştırmayacak davranış ve alışkanlıklarınızı kolayca bırakmanızı sağlar.
  • Bu yöntemi kullanarak duygularınızı daha kolay yönetmenizi sağlar.
  • NLP teknikleri sayesinde, kişiler olumsuz olayları daha kolay atlatabilirler ve sonuçtan ziyade sürece odaklanabilirler.
  • Kişisel motivasyonlarınızı bu tekniği kullanarak arttırabilirsiniz, öz farkındalığınızı geliştirebilirsiniz.
  • Bilinçaltınıza yönelerek daha hızlı ve etki bir şekilde yaşamınıza hükmedebilirsiniz.
  • NLP sayesinde hedeflerinize daha kolay ulaşır ve başarılı olursunuz.
  • Geçmişte yaşanan kötü olaylara takılıp kalmaz, önünüze daha kolay bakabilirsiniz.

NLP’NİN DAYANDIĞI 4 TEMEL UYGULAMA İLKESİ

1) Ulaşmak istediğiniz hedefi bilmek
2) Hemen harekete geçmek
3) Hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlamak için yeterli duyusal keskinliğe sahip olmak
4) Hedefe ulaşıncaya kadar davranışınızı değiştirebilmek için yeterli esnekliğe sahip olmak

NLP dünyayı daha iyi bir yer yapmaz – sadece dünyayı gözlemleme ve algılama şeklinizi değiştirmenize yardımcı olur. NLP, bu anlamda dünyayı farklı algılamanıza olanak sağlayarak daha etkili ve daha başarılı bir yaşam sürmenize yardımcı olmaktadır.

 

Nöro Linguistik Programlama (NLP)

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP eğitim ve seansları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.